พืชต้องการปุ๋ยแบบไหน

พืชต้องการปุ๋ยแบบไหน

ความเป็นจริงแล้ว พืชไม่ได้ต้องการปุ๋ยเลย พืชต้องการเพียงดินที่ดี

ในป่าดงดิบ มีต้นไม้ใหญ่มากมาย ไม่มีใครไปใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้เหล่านั้นเลย แต่ต้นไม้ก็เจริญเติบโตขึ้นมาได้ ถ้าถามว่าต้นไม้ต้องการปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีย์ อาจจะแล้วแต่ความเข้าใจหรือความรู้ของแต่ละท่าน ว่าควรจะใส่อะไรให้ต้นไม้ดี

ถึงแม้ว่าต้นไม้จะเป็นพืช หรือพืชที่เราปลูกจะเป็นพืชชนิดหนึ่งก็ตาม และพืชเหล่านี้ชอบธาตุอาหารที่ได้มาจากสิ่งมีชีวิต มากกว่าจะเป็นธาตุอาหารที่ได้มาจากพืชด้วยกัน

ต้นไม้ที่อยู่ในป่าใหญ่ล้วนแล้วแต่ได้ธาตุอาหารหลักที่มาจากสิ่งมีชีวิตทั้งนั้น เนื่องจากในดินมีจุลินทรีย์ มีไส้เดือน มีสิ่งมีชีวิตอีกมากมาย พอสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นตายไปก็จะย่อยสลายเป็นสารอินทรีย์ที่มีคุณค่าเป็นธาตุอาหารหลักที่พืชชอบ และเป็นที่ต้องการ ของพืชทุกชนิด ส่วนใบไม้ที่ร่วงหล่น หรือทับถมกันเป็นเวลานาน ก็จะกลายไปเป็นธาตุอาหารรอง ซึ่งมีความเป็นรอง จากธาตุอาหารหลัก นั่นหมายความว่า ธาตุอาหารหลักที่ได้จากสิ่งมีชิวิตในดินจึงมีความจำเป็นต่อพืชมากกว่า

ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเราปลูกต้นไม้สองต้น ต้นแรกนำสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วไปฝังไว้ใกล้ๆ กับอีกต้นนำซากพืชเช่นใบไม้ ซังข้าว ซังอ้อย ไปฝังไว้ใกล้ๆ เราจะสังเกตได้ว่า ต้นที่มีซากสัตว์ฝังไว้ใกล้ๆ จะมีความเจริญงอกงาม ที่ดีกว่ากันมาก นั่นแสดงให้เห็นว่าพืชมีความต้องการธาตุอาหารหลักที่เป็นเอ็นไซม์ชนิดเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตมากกว่า

ข้อมูลเบื้องต้นจะเป็นข้อมูลที่ทำให้เราสามารถเลือกธาตุอาหารหลักอาหารหรือปุ๋ยให้กับพืชได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

ใส่ความเห็น