การผลิตปุ๋ยให้เหมาะกับพืช

ดินที่ดีคือปุ๋ยที่ดี ปุ๋ยที่ดีก็คือดินที่ดี เพราะฉะนั้น จะใส่อะไรลงไปในดินก็ได้ ขอให้สิ่งที่ใส่ลงไปนั้น สามารถทำให้ดินดีขึ้นมาได้ อย่าไปคิดแทนพืชว่าพืชต้องการอาหารแบบไหน เราเป็นเกษตรกร ทำเพียงแค่จะทำอย่างไรให้ดินเป็นดินที่ดีก็พอแล้ว